ก๋วยเตี๋ยวเกาหลี 4 ชนิด ที่ได้รับความนิยมจากกระแสเกาหลีมาแรง

ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ในครั้งแรกนั้นถูกขับเคลื่อนโดยละครและ K-pop ทั่วเอเชียตะวันออก, เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเริ่มต้นกระแสนิยมเกาหลี วิวัฒนาการมาจากการพัฒนาในระดับภูมิภาค จนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการแพร่กระจายของมิวสิควิดีโอเพลงเกาหลีบน YouTube​

All About Chinese Noodles

Your first introduction to noodles may have been of the spaghetti-and-meatballs or macaroni-and-cheese variety. However, noodles were, in fact, invented in China (dates back 4,000 years) and gradually spread all over the planet.