10 มาตรการในการป้องกัน COVID19 สำหรับโรงแรม

ไวรัส COVID19 สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนและติดต่อกันได้ง่าย อีกทั้งมีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล จึงต้องมีการวางระบบโรงแรมเพื่อป้องกัน COVID19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ผ้าปูเตียงสีอะไรเหมาะสมที่สุดในการใช้ในโรงเเรม

สีสามารถส่งผลกระทบต่อทางจิตใจและอารมณ์กับเรา นอกจากนี้เรายังมีอาการการตอบสนองจากสีต่างๆ ที่เราเห็นในเเต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นสีที่เราชื่นชอบ หรือสีที่เราไม่ชอบ เป็นต้น